Ultra Strona GłównaOferta sprzętowaCyfrowy Ultradźwiękowy Defektoskop CUD WiFi D "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Cyfrowy Ultradźwiękowy Defektoskop CUD WiFi

Cyfrowy Ultradźwiękowy Defektoskop CUD WiFi

Defektoskop ten ma zastosowanie w badaniach zautomatyzowanych i posiada następujące cechy:

 • 10 niezależnych kanałów z dowolnym przełączaniem głowic
 • ilość kanałów może być zmieniana według potrzeb
 • posiada wszystkie usprawnienia badawcze współczesnych defektoskopów cyfrowych, takie jak: zautomatyzowana podstawa czasu, zautomatyzowane oceny wskazań wg DGS i DAC, katalogi (głowic, materiałów, ustawień), markery (bramki), wskaźniki akustyczne markerów, itp.
 • dwustronna bezprzewodową komunikację WiFi lub przewodową z komputerem
 • może współpracować z układami sterowania zautomatyzowanej produkcji
 • w eksploatacji może być użyty do badań ręcznych, ale przede wszystkim jako wielokanałowa, zautomatyzowana jednostka centralna stanowiska badawczego. Stanowisko to może być stacjonarne lub przenośne
 • może być umieszczony w obudowie o kształcie dostosowanym do określonego celu

Defektoskop CUD BO-WiFi został zaprojektowany na podstawie konkretnie sformułowanych potrzeb przez jednego z potencjalnych klientów. Wymagania te uwzględniają, a nawet wyprzedzają postulaty audytorów zagranicznych. Są to:

 1. przyspieszenie i zmniejszenie kosztów badań w wyniku automatyzacji wszystkich czynności nie będących samym badaniem;
 2. uwiarygodnienie badań poprzez jak największe uniezależnienie wyniku badania od subiektywnej oceny operatora;
 3. zapis całego przebiegu badania i automatyczna jego ocena, następnie zawarcie tych informacji w generowanym przez system protokole badań;
 4. kompatybilność zapisów wyników badań z istniejącymi bazami danych zestawów kołowych klienta;
 5. uniwersalność rozwiązań pozwalających wykorzystać urządzenia również do innych badań ultradźwiękowych, np. takich elementów jak połączenia spawane;
 6. mobilność urządzeń i możliwość ich użycia nie tylko na stanowisku badawczym, ale również w dowolnych innych warunkach;
 7. stopień złożoności badań nie przekroczy zakresu certyfikatu I i II stopnia wg PN EN 473;
 8. możliwość badań osi niezdemontowanych, częściowo zdemontowanych i całkowicie zdemontowanych osi na specjalnych stanowiskach;
 9. zobrazowania typu A, typu B(2D) i typu C(3D);
 10. możliwość rozbudowy systemu w dowolnym momencie.

Oferowane układy badawcze mogą zostać przystosowane tak, aby spełniały dowolne, wskazane przez klienta normy. Za każdym razem opracowywana jest również przez kompetentny personel (certyfikat 3 stopnia w sektorze utrzymania ruchu kolei) oddzielna procedura badań. Standardowo spełnione są wymagania techniczne następujących norm:

 • DIN 27201-7 State of railway vehicles - Basic principles and production technology - Part 7: Non-destructive test
 • PN EN ISO 15313 Kolejnictwo -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych -- Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji

Opis defektoskopu CUD BO-WiFi.

Urządzenie składa się z tarczy głowic, defektoskopu i uchwytu-zasilacza. Ponadto może być wyposażony w pierścień z głowicami, a także w głowice do innych badań (np. spoiny).

Tarcza głowic ultradźwiękowych (Rys. 1 i Rys. 2) służy do badania od powierzchni czołowej czopa. Głowice umieszczone są na tarczy w odległościach wynikających z analizy geometrycznej w sposób trwały. Tarcza jest zaprojektowana indywidualnie do każdego typu osi w zależności od jej wymiarów geometrycznych. W tarczy umieszczona jest także głowica normalna do badań wzdłuż osi. Ponadto zamontowano urządzenie do pomiaru kąta obrotu (inklinometr), dzięki czemu możliwy jest zapis przebiegu badania. Natomiast ewentualne badania od części środkowej niektórych typów osi przeprowadza się głowicami profilowanymi zgodnie z ich średnicą (Rys. 3), dzięki czemu zapewniony jest dobry jej kontakt z powierzchnią badaną. Podobnie jak tarcza posiada zamontowany inklinometr. Jeśli badania od części środkowej osi wykonuje się więcej niż jedną głowicą możliwe jest wykorzystanie pierscienia głowic ultradźwiękowych (Rys. 3).

Wifi CUD
Rys. 1. Defektoskop CUD BO-WiFi. Widok z góry, widoczne:
 • "rogi" (akumulatory) zasilacza,
 • płyta czołowa z gniazdami zasilania i dodatkowych głowic,
 • trzy przyciski sterujące,
 • dwie sygnałowe diody Led.

Dzięki temu, że defektoskop CUD BO-WiFi posiada wbudowany inklinometr (do badania kąta obrotu głowic) istnieje możliwość zapisu całego przebiegu badania. Badanie wykonywane jest automatycznie, zadaniem operatora jest jedynie zamontowanie układu (wykorzystanie śrub na czopie osi) i uruchomienie go. Sprzężenie akustyczne jest przez cały czas zapewnione dzięki częściowemu zalaniu otworu olejem.

Stopień złożoności obsługi sprzętu i prowadzenia badań oferowanymi urządzeniami nie przekracza umiejętności personelu certyfikowanego w stopniu 1 w sektorze utrzymania ruchu kolei. W ośrodku szkoleniowym Lucchini Poland istnieje możliwość odbycia odpowiedniego szkolenia i podejścia do egzaminu certyfikującego. W ramach dostawy natomiast odbywa się szkolenie specjalistyczne z obsługi urządzeń oraz wyjaśniające niuanse tych konkretnie badań.

Przykłady zastosowania CUD BO Wifi:

Osie drążone.

Osie pełne bez demontażu.

Osie pełne.