Ultra Strona GłównaMetody badań ultradźwiękowych Badania według procedur Badanie wzmocnień konstrukcji "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Badanie wzmocnień konstrukcji

Badanie wzmocnień konstrukcji spoinami pachwinowymi i nakładkowymi

Według projektu remontu i przebudowy przewidziano wzmocnienia konstrukcji istniejących dźwigarów poprzez przyspawanie do nich zaprojektowanych elementów. Zaprojektowane wzmocnienia ze względu na występujące ograniczenia wymagały użycia specjalnych połączeń spawanych, które z założenia są z niepełnym przetopem. Opracowana procedura pozwala badać takie wzmocnienia przy użyciu metody przepuszczania. Konstrukcja i kształt spoin wykluczają użycie metody echa. W przygotowaniu badania wykorzystano symulacje w programie Symul.
Sposób i skuteczność badania poddano walidacji (sprawdzeniu) zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025. W tym przypadku uzgodniono, że czułość szacunkowa zastosowanej metody badawczej jest porównywalna z wielkością wady ekwiwalentnej 4 mm, tj. wady sztucznej wzorcowej porównawczej ultradźwiękowo.
Konieczności adaptacyjne oraz złożone i trudne warunki remontu powodowały powstanie konstrukcji spoin, które posiadają geometrię uniemożliwiającą zastosowanie typowych ultradźwiękowych badań metodą echa. Dlatego w opracowanej procedurze zastosowano badania metodą przepuszczania w oparciu o normę PN-EN 583-3. Istotą procedury są badania porównawcze, w których badane elementy są akceptowane lub nie na podstawie amplitudy przejścia z wykrytymi nieciągłościami, które porównuje się z wskazaniem (amplitudą przejścia) w miejscu wady sztucznej (wzorcowej).
Poniżej pokazano efekty symulacji dla badanych wzmocnień, które pozwoliły dobrać odpowiednie kąty głowic oraz ich ułożenie optymalne.
Ułożenie głowic w geometrii innej niż optymalna dla metody przepuszczania.


Ułożenie głowic w geometrii optymalnej dla metody przepuszczania.