Ultra Strona GłównaMetody badań ultradźwiękowych Badania według procedur Uchwyty staliwne "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Uchwyty staliwne

Procedura Uch badania uchwytów staliwnych

Celem badań jest wykrycie niezgodności (wad) elementów które nie spełniają kryterium akceptacji oraz selekcję wadliwych elementów. Procedura Uch to typowe ultradźwiękowe badania porównawcze w których badane elementy są akceptowane lub nie na podstawie echa od wykrytych nieciągłości które porównuje się z echem wady sztucznej (wzorcowej).

Wyposażenie do przeprowadzenia badań:

  • Cyfrowy Ultradźwiękowy Defektoskop CUD z wyposażeniem: zasilacz, układ zwilżania wodnego, instrukcja
  • głowica ultradźwiękowa normalna podwójna o oznaczeniach 2x4l0 12
  • wzorce do sporządzania krzywych DAC, sporządzone z elementów uchwytów
  • dostęp do komputera z systemem Windows XP

Uchwyt składa się z dwóch elementy to jest: ramki i trzpienia odchylnego które są wykonane jako odlew staliwny. Niniejsza instrukcja jest kompletna to znaczy podaje wszystkie wymogi i informacje do przeprowadzenia badań, a w szczególności formułuje:

  • sposób wykonywania i zakres badań oraz kryteria akceptacji spoin
  • niezbędne wyposażenie techniczne
  • walidacje sprzętu i jego parametry
  • dokumentację badań

[pdf]Procedura Uch (pobierz, 3,5 MB)


Zdjęcie trzpienia odchylnego - wzorzec trzpienia. Otworki 1; 2; 3 do wykonania krzywej DAC. Obszar badania Op trzpienia Badanie po poprzez podstawę 2 .


Zdjęcie ramki w tle defektoskop CUD. Otworki 1; 2; 3 do wykonania krzywej DAC. Otworek 4 kontrolny przy badaniach . Obszar badania ramki Ob ucho .