Ultra Strona GłównaMetody badań ultradźwiękowych Badania według procedur Badanie spoin cienkich "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Spoiny cienkie

Badanie spoin cienkich według procedury IBUS-TD

Istniejące normy i zalecane techniki badań spoin są ograniczone, mianowicie dotyczą tylko spoin grubszych od 8 mm. Współczesna wersja metody IBUS-TD jest zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025 punkt 5.4.4. Niniejsza instrukcja jest kompletna to znaczy podaje wszystkie wymogi i informacje do przeprowadzenia badań, a w szczególności formułuje:

  • sposób wykonywania i zakres badań oraz kryteria akceptacji spoin,
  • niezbędne wyposażenie techniczne,
  • walidację sprzętu i jego parametry,
  • dokumentację badań,
  • normy towarzyszące.

Celem podstawowym jest wykrycie niezgodności (wad) spoin które nie spełniają kryterium akceptacji oraz ich selekcję. Wyniki badań i selekcji jednak mogą być wykorzystane w sprzężeniu zwrotnym jako sterowanie procesem jakości wytwarzania.
Metoda IBUS-TD jest przeznaczona do badania spoin doczołowych elementów płaskich i spoin obwodowych rur o grubości łączonych elementów od 2 - 8 mm.
Badanie spoin metodą IBUS-TD to porównanie wskazań od wady (niezgodności) rzeczywistej z wskazaniami uzyskanymi od wzorcowego otworka prostopadłego lub promieniowego wykonanego na odcinku blachy lub rury. Do porównania niezgodności rzeczywistej z otworkiem wzorcowym sporządza się i wykorzystuje krzywe DAC.Badanie spoin cienkich 2-8 mm metodą IBUS-TD wersja 07/04a.11 [pdf](pobierz, 2,1 MB)

Film prezentujący badanie spoin cienkich metodą IBUS-TD

Informacje o niezawodności spoin małych grubości badanych ultradźwiękowo znajdują się tutaj.

Spoina cienka i głowica Tandem