Ultra Strona GłównaMetody badań ultradźwiękowych Badania według procedur Badanie spoin zbiorników wykonanych ze stali austenitycznej "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Badanie spoin zbiorników wykonanych ze stali austenitycznej

Badanie spoin zbiorników wykonanych ze stali austenitycznej

Opracowaliśmy procedurę badania spoin zbiorników wykonanych ze stali austenitycznej o grubości 5 mm. Sposób badania takiej stali i związane z tym trudności opisano tutaj. Metoda walidowana jest zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, z użyciem wzorca z identycznego materiału oraz posiadającego spoiny wykonane w sposób identyczny jak badane zbiorniki. Zdjęcie poniżej przedstawia taki wzorzec.
Przebieg walidacji:

  • Na otworku wzorcowym 1 sporządzono krzywą DAC.
  • Na otworku wzorcowym 2 usytuowanym w środku spoiny na odcinku szlifowanym zbadano wpływ tłumienia i szumów strukturalnych powstałych podczas spawania.
  • Na odcinku spoiny z nie zeszlifowanym licem i z nie zeszlifowaną granią zbadano wpływ wywołanych przez nie szumów geometrycznych.
  • Echo uzyskane od krawędzi daje możliwy zakres interpretacji w dB odpowiadający zakresowi nieciągłości od otworka wzorcowego o średnicy 1,5 mm do wady umownej typu "nieskończoność".Dokładny opis walidacji z wynikami znajduje się [pdf]tutaj (635 kB)