Ultra Strona GłównaMetody badań ultradźwiękowych Badania według norm Procedura IBUS-PN-EN - badanie spoin doczołowych zgodnie z normami PN-EN 1712 i 1714 "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Procedura IBUS-PN-EN - badanie spoin doczołowych zgodnie z normami PN-EN 1712 i 1714

Procedura IBUS-PN-EN - badanie spoin doczołowych zgodnie z normami PN-EN 1712 i 1714

Zakład ULTRA był kilkakrotnie proszony do pomocy merytorycznej przez naszych klientów w konfliktach z ich zleceniodawcą, zlecającym wykonanie konstrukcji spawanych. W konfliktach tych nasi klienci ponosili dodatkowe nieplanowane koszty wywoływane badaniami kontrolnymi przez tzw. stronę trzecią. Rosnące nasilenie tych konfliktów i związane z tym koszty, a także utrata prestiżu i zaufania, ma przyczyny naturalne, jak np. niska jakość wykonania, ale bywa i to dość często, że są to nieporozumienia powstające w efekcie mało precyzyjnych, mało zrozumiałych i wielo torowych postanowień norm. Mówiąc inaczej przestrzeganie w badaniach tych norm nie gwarantuje uniknięcia konfliktów z zamawiającym i ewentualnie tzw. stroną trzecią.
Zakład ULTRA w tej sytuacji opracował i oferuje bezpłatnie dostępną w Internecie Procedurę IBUS-PN-EN. Procedura ta z założenia jest zgodna z wymogami norm, ale uściśla i porządkuje, tok badań, kryteria, dokumentację, itp. Dokumentacja wyników badań według procedury przedstawiona stronie trzeciej lub instytucji nadzorczej, poprzez swoją przejrzystość i jednoznaczność zabezpiecza przed powstaniem konfliktu, a archiwizowana stanowi dowód obiektywny, wyników badań na przyszłość. Z założenia procedura ta nie zmienia postanowień norm, a uściśla i usprawnia badania poprzez:

  • Jednoznaczne wyjaśnienie wszystkich podstawowych pojęć w normach.
  • Prowadzi krok po kroku cały proces badania na każdej z możliwych ścieżek (wariantów) badania.
  • Nadzoruje kolejne etapy (kroki) badania i sukcesywne tworzenie dokumentów.
  • Pozwala na porównania wyników kolejnych badań w tym badań strony trzeciej.
  • Skaner i mapa wykrytych wad - zastosowanie skanera np. poprzez użycie defektoskopu CUD automatyzuje i znacznie przyśpiesza : proces badania , ocenę spoin, wydruk dokumentów, ponadto istotnie zwiększa powtarzalność i wiarygodność badań.

Procedura ta nie zmienia niczego w postanowieniach norm, a celem jej jest ułatwienie i uściślenie sposobu korzystania z norm poprzez :

  • wyjaśnienie "zawiłości norm"
  • wyznaczenie jednoznaczne toku postępowania w ich stosowaniu

Procedura jest bezpłatna i można ją pobrać tutaj: Pobierz na dysk